Reklamační formulář zdravotní obuv

Reklamační formulář

                                      Reklamační formulář 

                  Dodavatel/prodávající                                                    Reklamující

                 Antistresová obuv                                                 Jméno a příjmení................................................

                 Milady Horákové 35                                               Adresa................................................................

                 Praha 7                                                                    ..........................................................................

                 170 00                                                                   Tel.kontakt................/.................................

                                                                                             email.............................................................

  Číslo obj...........................

 

  Reklamované zboží......................................vel..................................datum nákupu........................................

 

Zjištěná závada(popište vlastním slovem)...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

 

Navrhovaný způsob reklamace                  

a) oprava zboží                  c)vrácení peněz

b)výměna zboží                d)jiný (popište)

 

 

V...........................................dne.....................................                       Podpis reklamujícího............................................

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info